Algemene voorwaarden

Version 2: Laatst bijgewerkt: Maandag, 30 november, 2020

1. Toepassing en overeenkomst

 • 1.1 Deze overeenkomst is van toepassing voor klanten die minimaal 1 of meerdere services afnemen bij Verixy of zicht hebben geregistreerd via ons klantenpaneel.
 • 1.2 Verixy levert alleen producten en services aan klanten die akkoord gaan met deze overeenkomst.
 • 1.3 De Nederlandse wet is van toepassing op deze overeenkomst.
 • 1.4 Verixy kan ieder moment deze overeenkomst wijzigen zonder enige notificaties. De laatste wijzigingsdatum wordt bovenaan deze pagina vermeld.
 • 1.5 Deze overeenkomst is van toepassing zodra de klant zich registreerd via ons klantenpaneel of als de klant 1 of meerdere services bij Verixy afneemt.
 • 1.6 Als 1 of meerdere delen van deze overeenkomst niet voldoet aan de Nederlandse wetgeving vervalt de rest van deze overeenkomst niet.
 • 1.7 U bent verplicht het registratie formulier naar waarheid in te vullen met uw eigen informatie.

2. Levering en verplichtingen

 • 2.1 Verixy probeert de bestelde dienst (of product) te leveren binnen 24 uur, tenzij anders beschreven in de beschrijving van de dienst of product.
 • 2.2 Verixy zal de levering van de bestelde dienst (of product) in orde maken zodra de desbetreffende factuur is betaald.
 • 2.3 Verixy garandeerd dat de bestelde dienst (of product) voldoet aan de beschrijving & specificaties.
 • 2.4 Verixy maakt geen gebruik van een test periode. U huurt een service van Verixy. Verixy is niet verplicht u een test periode te geven.

3. Betaling en facturatie

 • 3.1 Wij hanteren de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur, tenzij anders overeengekomen.
 • 3.2 Producten en diensten worden geactiveerd wanneer we de betaling verifiëren. Dit is een geautomatiseerd proces.
 • 3.3 Het product of de dienst kan automatisch worden geschorst wanneer een betaling niet is betaald.
 • 3.4 Verixy is niet verplicht een terugbetaling te hanteren aangezien u een service huurt. Terugbetalingen worden per situatie behandeld.

4. Afbeeldingen, illustraties, tekst, etc.

 • 4.1 Afbeeldingen, illustraties, tekst, video’s enz. op alle platformen van Verixy zijn slechts indicatief en kunnen niet worden gebruikt om de verbinding met deze overeenkomst te beëindigen.
 • 4.2 Copyright is aanwezig op alle afbeeldingen, illustraties, tekst, video’s en andere media op Verixy’s platformen. Verixy heeft licenties voor deze afbeeldingen voor prive en commercieel gebruik.

5. Aansprakelijkheid

 • 5.1 Verixy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onderbrekingen of onderhoud van diensten / producten.
 • 5.2 Verixy is nooit verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onze medewerkers.
 • 5.3 Verixy probeert ten alletijden een backup van de websites te bewaren. De retentie van deze backup is 7 dagen. (7 x 24 uur). Deze mogen altijd worden opgevraagd om de huidige kopie van de website te overschrijven.

6. Overmacht

 • 6.1 Onder de term “overmacht” hebben we het over situaties als: Fouten gemaakt door onze provider, onderbrekingen, storingen, (terroristische) aanslag, brand, waterschade, interne problemen, vergunningproblemen, DDoS-aanvallen, Defecte hardware & problemen in de bedrijfsvoering van derden.
 • 6.2 Indien de “overmacht” situatie langer duurt dan 30 dagen en indien wij na 30 dagen nog geen invloed op de situatie hebben, zijn beide partijen bevoegd om deze afspraak te verbreken. Over compensatie kan in geen geval worden onderhandeld.

7. Technisch

 • 7.1 Verixy maakt backups van uw website, wij (“Verixy”) streven ernaar om deze backups in volledigheid te maken en te waren tot en met 7 dagen (7 x 24 uur). Verixy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een incomplete backup. Verixy levert dit als extra-service voor de klant.
 • 7.2 Verixy kan op elk moment van de dag onderhoud plegen. Dit hoeft niet aangekondigd te worden. Onderbreking van een dienst als gevolg van onderhoud wordt niet als downtime gerekend.
 • 7.3 Verixy is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door technische medewerkers.
 • 7.4 Als u de limieten van uw dienst / product overschrijd kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht of wordt de dienst / product geschorst.

8. Prijzen

 • 8.1 Alle prijzen op de website of enig ander communicatieplatform van Verixy zijn slechts indicatief en onder voorbehoud van spellings- en andere fouten. De opgegeven prijs heeft geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst.
 • 8.2 Wanneer Verixy prijzen van een dienst of product aanpast, wordt dit op de volgende factuur in rekening gebracht.
 • 8.3 Alle prijzen op de website van Verixy zijn in de “Euro” -valuta. De prijzen zijn exclusief 21% BTW die bovenop de opgegeven prijs wordt berekend.
 • 8.4 Het is Verixy toegestaan om prijzen te wijzigen, al moeten we (“Verixy”) dit 14 dagen voor de daadwerkelijke wijziging doorgeven.

9. Gebruik

 • 9.1 Het is niet toegestaan door Verixy geleverde producten en diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse wet, dit zijn activiteiten als: DDoS-aanvallen, het verspreiden van gevaarlijke, racistische of andere belemmerende berichten / activiteiten.
 • 9.2 Als Verixy oordeelt dat uw gebruik van een dienst / product gevaarlijk is voor andere diensten / producten, andere computersystemen, het netwerk van Verixy of dat van derden, zijn wij bevoegd om maatregelen te nemen die wij nodig achten om elk gevaar weg te nemen.
 • 9.3 Verixy kan u vragen stellen over de schade die is aangericht door de acties die in strijd zijn met deze overeenkomst. U staat Verixy toe alle informatie te vrijwaren over de aanspraken van derden die betrokken zijn bij de toegebrachte schade.

10. Communicatie

11. Definities

 • 11.1 Het woord “Klant” moet worden gebruikt als: de persoon / het bedrijf die een dienst / product van Verixy inhuurt / gebruikt.
 • 11.2 De naam “Verixy” is de naam waaronder wij handelen en onze diensten / producten verkopen. Verixy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75451123.